Het organiseren van netwerk- en erfgoeddagen, om te beginnen met ‘65 jaar komst en vestiging van Molukkers’ in Nederland willen we aandacht besteden aan de groep overzeese Nederlanders c.q. rijksgenoten, die actief hadden deelgenomen aan het verzet tegen Japan en Duitsland.

Hoe verging het Evie Poetiray, Coos Ayal, Rudi Jansz en Victor Makatita? Van de ± 800 ‘Indische’ mensen (studenten en anderen) die zich toen in Nederland bevonden namen een honderdtal van hen actief deel aan het verzet. Dit aantal was procentueel beduidend meer dan de deelname aan dat verzet vanuit de Nederlandse  bevolking