In 2006 heeft Nusantara-Amsterdam het fenomeen van actief burgerschap in de praktijk gebracht door samen te werken met het woonbuurtgerichte Bewonersnetwerk Holendrecht (BnH) en de stadsdeel breed gerichte Bewonersnetwerk Zuidoost (BnZo), twee netwerkorganisaties van bewoners en migranten zelforganisaties in Amsterdam Zuidoost. Nusantara-Amsterdam is in ’t bijzonder verantwoordelijk geweest voor de subsidieaanvragen en fondswerving ten behoeve van de vijf netwerkbijeenkomsten in het kader van ‘viering 30 jaar Holendrecht (west)’. Zij is ook verantwoordelijk geweest voor de aftrapbijeenkomst op zaterdag 26 augustus 2006 met een Nederlands-Oost-Indisch (NOI) erfgoedprogramma. Nusantara-Amsterdam heeft vanaf 2006 medeondersteuning gegeven aan de jaarlijkse viering van Liberty Day/Dag der Vrijheden, die op 2 juli in Amsterdam (Zuidoost) plaatsvinden. Zij is voorts medeverantwoordelijk voor een bewonersinitiatief Resto van Harte en de lente- en kerstbijeenkomsten voor armlastige, sociaal geïsoleerde bewoners, jongeren, volwassenen en in ’t bijzonder ouderen en senioren, beide in Amsterdam Zuidoost. Zij is tezamen met de stichtingen Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer en Netwerk Vergeet Mij Niet, medeorganisator van de ‘viering 5 mei Bevrijdingsdag’.  

 

In 2011 heeft Nusantara-Amsterdam deelgenomen aan de projectgroep 'Sporen van het verleden', die aandacht schonk aan slachtoffers en gevallenen van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië, Oceanië en het voormalig Nederlands-Oost-Indië.  De projectgroep was verantwoordelijk voor de themadag en opening van de tentoonstelling 'Sporen van het verleden' op 21 april 2011 in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. In 2012 organiseert dezelfde projectgroep een eerste ´Netwerkdag op wielen´ naar de Dodensporen Herdenking in Arnhem, die sindsdien jaarlijks wordt georganiseerd en in de maand augustus plaatsvindt.  Sinds 2012 neemt Nusantara-Amsterdam ook deel aan de werkgroep Indië-Lezing, die elk jaar op 8 maart in de OBA de Indië-Lezing organiseert met presentaties, sprekers, discussies en muzikale intermezzo’s. Eveneens in 2012 neemt de Nusantara-Amsterdam deel aan de werkgroep B&V.1608, die in het verlengde van de jaarlijkse  Indië-Herdenkingen een jaarlijkse Bevrijdingsbijeenkomst & Vrijheidsmaal organiseert met lezingen, (portret)onthullingen van verzetsstrijders, muzikale intermezzo’s en een bevrijdingsmaal.  

Tenslotte heeft het bestuur van Nusantara-Amsterdam in 2012 samen met het Nova College Amsterdam en de stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost de Dag van de Rechten van de Mens  op 10 december georganiseerd, die nu ook jaarlijks plaatsvindt.

Vorige pagina