Nusantara-Amsterdam heeft zich -in ’t bijzonder- sterk willen maken voor de diverse etnisch culturele bevolkingsgroepen uit het voormalig Nederlands-Oost-Indië, zoals de Atjehse, de Balinese, de Batakse, de (Indo-)Chinese, de Dajakse, de (Nederlands-)Indische, de (Surinaams-)Javaanse, de Madurese, de Menadonese, de Minangkabause, de Molukse, de Papuase, Torajase en Timorese etnisch culturele bevolkingsgroepen.  

 

Zo heeft Nusantara-Amsterdam vanaf 2007 jaarlijks een 5-tal netwerk- en soosbijeenkomsten voor volwassenen, in 't bijzonder de 55plus ouderen en senioren georganiseerd, met informatie en voorlichting over wonen, gezondheid, zorg-, hulpverlening en vrijetijdsbesteding, spreekuren voor uitkeringen en pensioenen, waarbij ontmoeting en uitwisseling met diverse andere volwassenen plaatsvinden en waar gelegenheid is voor tai chi c.q. bewegen voor ouderen met de bijbehorende actuele maatschappelijke, thematische en muzikale bijdragen. Zo hebben groepen volwassenen dan wel ouderen van Afro-Caribische (w.o. Arubaanse, Bonairiaanse, Curaçaose komaf), Afro-Surinaamse (w.o. Creoolse, Hindostaanse en Javaanse komaf) en van Hollandse komaf deel genomen aan de netwerk-, soos- en informatiedagen. 

 

In 2008, 2009, 2010 en 2012 zijn evenementen georganiseerd voor jongvolwassenen, met name jeugdigen en jongeren, die affiniteit hebben met het voormalig Nederlands-Oost-Indië, het huidige Indonesië. Deze evenementen zijn georganiseerd met als doel om de jeugd, jongeren en jongvolwassenen een podium te geven zodat zij zichzelf kunnen laten zien wie ze zijn, waar ze vandaan komen en hoe hen dat heeft beïnvloed door middel van muziek, traditionele, moderne dans, beeldende en andere vormen van kunst. De jongeren hebben in de events uiting, uitstraling en betekenis gegeven aan hun achtergrond door de wijze hoe zij beïnvloed zijn en daarmee zichzelf willen definiëren om anderen te kunnen inspireren. De (project)activiteiten die Nusantara-Amsterdam heeft georganiseerd, zijn bedoeld om de positie van de diverse etnisch culturele bevolkingsgroepen, kortweg de Nusantara gemeenschap van jongvolwassenen, ouderen en hun (aan)verwanten in Amsterdam en omgeving op de kaart te zetten, onder de aandacht van de samenleving te brengen en hen te empoweren door hun maatschappelijke potentieel zichtbaar te maken en kansen voor participatie, integratie en zelfbewustzijn te vergroten.  

In 2014 heeft Nusantara-Amsterdam onder de projectnaam ‘Indisch-Amsterdam’ in samenwerking met stichting Saamgha drie informatiebijeenkomsten georganiseerd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen.  De (project)activiteiten die Nusantara- Amsterdam heeft georganiseerd, zijn bedoeld om de positie van de diverse etnisch culturele bevolkingsgroepen, kortweg de Nusantara-Amsterdam gemeenschap van jongeren, jong- volwassenen, ouderen en hun (aan)verwanten in Amsterdam en omgeving op de kaart te zetten, onder de aandacht van de samenleving te brengen en hen te empoweren door hun maatschappelijke potentieel zichtbaar te maken en kansen voor participatie, integratie en zelfbewustzijn te vergroten.  

In 2015 heeft Nusantara-Amsterdam in het kader van een nieuw projectactiviteit genaamd Nusantara Gesprekken - Nusantara Bicara twee bijeenkomsten in de maand april georganiseerd, waar gemiddeld meer dan 90 personen aan deelnamen. Met deze ‘Nusantara Gesprekken’ wil de stichting meer thema’s in het kader van de erfgoed-, koloniale en gedeelde geschiedenis aan de orde stellen, die de aandacht verdienen onder het grote publiek en niet op de laatste plaats voor die groepen in de samenleving die op enigerlei wijze erbij betrokken zijn. 

Een nieuw projectactiviteit is  de Nusantara Familie Fair, een festival c.q. dag bijeenkomst voor jong en oud met informatie- en voorlichting over gezondheid, cultureel erfgoed en gedeelde geschiedenis, die in de maand oktober wordt georganiseerd en ook bedoeld is voor Amsterdammers afkomstig van alle windstreken.  

 

Over ons