Nusantara Family Fair (NFF) is een festival waar jong en oud wordt betrokken bij de mogelijkheden om elkaar te inspireren, te informeren  over welzijn, welbevinden en maatschappelijk draagkracht.  
Festival NFF wordt georganiseerd in Amsterdam (Zuidoost) voor de Amsterdammers en in het bijzonder voor onze doelgroepen. Onze activiteiten zijn bedoeld voor jongeren en ouderen, die afkomstig zijn van - dan wel op de een of ander manier georiënteerd zijn op - het toenmalige Nederlands Oost-Indië, het huidige Indonesië.

Tijdens Festival NFF krijgen de bezoekers informatie over de thema’s burgerschap, participatie, sociale cohesie en voorlichting over gezonder leven met aandacht voor de preventie van ziekten.

Naast deskundige sprekers met kennis over beweging, voeding, vitaliteit, gezonde leefstijl en voorzieningen in de gezondheidszorg zijn er diverse optredens en presentaties die de toehoorders zullen enthousiasmeren om mee te doen aan activiteiten die hun gezondheid bevorderen. Deze omvatten activiteiten voor lichaam en geest zoals, mindfulness, yoga, chi gong, tai chi, muziek en dans.

Ook zullen er gastoptredens zijn van bekende en minder bekende Nederlanders met een Indische achtergrond die het programma een feestelijk tintje geven. Natuurlijk zou het geen Indisch festival zijn als er geen extra aandacht wordt gegeven aan heerlijke Indische hapjes en lekkere drankjes. Het Festival NFF stimuleert en opent deuren waarbij ´fit en vitaal´ en ´soepel en gezond´ wordt nagestreefd.

 

 

 

Het Gezondheidsfestival is een evenement waar jong en oud wordt betrokken bij mogelijkheden om gezond en vitaal te leven. Het Gezondheidsfestival wordt georganiseerd in Amsterdam (Zuidoost) voor de Amsterdammers en in het bijzonder voor onze doelgroepen. Onze activiteiten zijn bedoeld voor volwassenen, ouderen en senioren, die afkomstig zijn van - dan wel op de een of ander manier georiënteerd zijn op - het toenmalige Nederlands Oost-Indië, het huidige Indonesië.

Tijdens het Gezondheidsfestival krijgen de bezoekers informatie met een scala aan voorbeelden voor een gezonder leven en met aandacht voor de preventie van ziekten.

Naast deskundige sprekers met kennis over beweging, voeding, vitaliteit, gezonde leefstijl en voorzieningen in de gezondheidszorg zijn er diverse optredens en presentaties die de toehoorders zullen enthousiasmeren om mee te doen aan activiteiten die hun gezondheid bevorderen. Deze omvatten activiteiten voor lichaam en geest zoals, mindfulness, yoga, chi gong, tai chi, muziek en dans.

Ook zullen er gastoptredens zijn van bekende en minder bekende Nederlanders met een Indische achtergrond die het programma een feestelijk tintje geven.

Natuurlijk zou het geen Indisch festijn zijn als er geen extra aandacht wordt gegeven aan heerlijke Indische hapjes en lekkere drankjes.

Het Gezondheidsfestival stimuleert en opent deuren naar een leven waarbij ´fit en vitaal´ en ´soepel en gezond´ wordt nagestreefd.

De stichting Nusantara Amsterdam kan het Gezondheidsfestival slechts ten dele financieren uit haar eigen financiële middelen. Daarom vragen wij donaties van mensen die Stichting Nusantara Amsterdam bij dit initiatief een warm hart toedragen.

Wilt u donateur worden van Stichting Nusantara Amsterdam die jaarlijks het Gezondheidsfestival en diverse kumpulans en informatiebijeenkomsten organiseert? Uw donaties kunnen overgemaakt worden op NL32RABO0121398277 t.n.v. Stichting Nusantara