Integraal onderdeel van het Nusantara vertelproject ‘Verhalen van Overzee’ vormen de verhalensalons die we zowel in Amsterdam als elders in Nederland willen gaan organiseren. Het uitkomen van het boek ‘Antara Nusa’ en de levensverhalen die wij verzameld hebben onder ouderen met wortels in Indië/Indonesië vormen niet het eindpunt, maar juist het startpunt van een langer traject, waarin wij in den lande verhalen en herinneringen gaan verzamelen van ouderen met wortels in Indië/Indonesië. De urgentie is daarbij groot: degenen onder de eerste generatie die nog in Indië/Indonesië geboren zijn en het land als kind meemaakten, zijn inmiddels behoorlijk op leeftijd. De Reizende Verhalensalon moet dan ook gezien worden als een ‘laatste ronde’ en een laatste kans om verhalen en herinneringen van deze groep op te tekenen.

De ouderen die wij uitnodigen om deel te nemen aan de Reizende Verhalensalons zullen zich hoogstwaarschijnlijk herkennen in de verhalen die we in het boek ‘Antara Nusa’ verzamelden. Door ouderen kennis te laten maken met de verhalen uit dit boek en de filmportretten die wij van een aantal vertellers gaan maken, hopen wij nieuwe verhalen en herinneringen los te maken. Op deze manier kunnen wij een steeds grotere pool aan verhalen en herinneringen verzamelen, die een steeds diverser beeld zullen geven van de periode van oorlog en dekolonisatie in Indië/Indonesië, de daaropvolgende migratie naar Nederland en daarmee de bestaande, vaak Eurocentrische kijk op Indië/Indonesië kunnen nuanceren en aanvullen.

Bij de reizende verhalensalons die wij organiseren, willen wij ook de jongere generaties betrekken, zodat er een intergenerationele dialoog op gang zal komen die het spreekwoordelijke Indische zwijgen kan doorbreken. Niet altijd worden verhalen en herinneringen overgedragen aan de volgende generatie. Omdat het verleden van ouderen met wortels in Indië/Indonesië vaak omgeven is door trauma, vervreemding en ontworteling is het voor ouderen niet altijd even gemakkelijk om met kinderen en kleinkinderen over het verleden te praten. Bij de verhalensalon zal er alles aan gedaan worden om vanuit een vakkundige betrokkenheid een veilige setting te creëren waarin verhalen en herinneringen alsnog met volgende generaties gedeeld kunnen worden.