De periodieke netwerk- en soosdagen zijn bedoeld voor volwassenen, ouderen en senioren, die afkomstig zijn van -dan wel op de een of ander manier georiënteerd zijn op- het toenmalige Nederlands Oost-Indië, het huidige Indonesië. Ook volwassenen, ouderen en senioren van andere etnisch culturele komaf die speciaal voor deze soosmiddagen zijn uitgenodigd, zijn van harte welkom.

Per keer worden door (gast)sprekers actuele thema’s over zorg en welzijn besproken. Voorts wordt  informatie en voorlichting gegeven over wonen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, uitkeringen en pensioenen. Eveneens worden door individuele deelnemers interculturele thema’s besproken en uitgewisseld in de vorm van persoonlijke verhalen, essays en of boeken, die op deze middagen aandacht krijgen.

Ook is er (meer) beweging voor ouderen, zoals tai chi, poco-poco, line-dance en afgewisseld met muzikale intermezzo’s en wordt de middag afgesloten met een  warme maaltijd.