Activa  
  Banksaldo       6.717,40
  Kassaldo       1.250,30
              +
          Totaal   7.967,70 
                 
Passiva      
  Algemene reserve        1.336,99
   Boekpresentatie Antara Nusa  €  2.204,42
   Bestemmingsreserve  €  2.620,12
   Donaties en schenkingen  €  1.806,17
              +
           Totaal    7.967,70
                 
STAAT van BATEN EN LASTEN 2017        
                 
BATEN                
                 
  Subsidies Gemeente Amsterdam -Diversiteit voor:      
  Netwerk- en Soosdagen       8.000,00
  Projectactiviteit 'Cultureel Erfgoed & Gedeelde Geschiedenis'     
  Project Zwart onder Oranje       9.275,00
  Project Verhalen van Overzee       5.530,00
  Vertel Project (restant 2016)       5.724,02
  Bijdragen van Deelnemers Netwerk en Soosdagen 3.250,69
  Bezoekers Zwart onder Oranje       705,60
  Donaties en schenkingen       890,17
  Donatie Antara Nusa       916,00
              +
          Totaal baten 34.291,48
LASTEN              
  Netwerk- en Soosdagen       9.401,88
  Project Zwart onder Oranje       10.078,93
  Project Verhalen van Overzee       5.944,31
  Vertel Project         3.519,60
  Kosten bestuur en organitatie       1.705,14
  Reserve voor de boekenprpresentatie  24 februari 2018 2.204,42
  Nog te betalen uitgaven       1.437,20
              +
          Totaal lasten  34.291,48