Inleiding 

Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag 2018 van de stichting Nusantara Amsterdam, die verder in dit verslag wordt aangeduid als Nusantara-Amsterdam.
Het jaarverslag is mede gemaakt voor de gemeente Amsterdam ter verantwoording van de verkregen subsidiegelden. Het verslag geeft een beeld van de wijze waarop de stichting in 2018 uitvoering gegeven heeft aan haar doelstelling.
Het jaar 2018 is het twaalfde jaar dat Nusantara-Amsterdam op (periodieke en eenmalige) subsidie van de gemeente Amsterdam heeft mogen rekenen. We zijn de gemeente Amsterdam bijzonder erkentelijk voor het vertrouwen in en de ondersteuning van Nusantara-Amsterdam.
Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag.

Bestuur stichting Nusantara Amsterdam

 

INHOUDELIJK VERSLAG

Netwerkdagen

De eerste stichtingsactiviteit, een jaarlijks terugkerende Vrijwilligersdag c.q. Netwerkdag, heeft op vrijdag 19 januari 2018 plaats gevonden en werd bezocht door ruim 90 bezoekers.
De andere Netwerkdagen, de jaarlijks terugkerende B & V’s, voluit geschreven Bevrijdingslezing & Vrijheidsmaaltijd, hebben respectievelijk op zaterdag 5 mei en op donderdag 16 augustus 2018 plaats gevonden.  Deze twee Bevrijdingslezingen & Vrijheidsmaaltijden zijn in het Bijlmer Parktheater respectievelijk het Verzetsmuseum gehouden en bezocht door ruim 60, respectievelijk ruim 90 bezoekers. De B & V’s zijn uitgevoerd in het kader van het project Gedeelde Geschiedenis en zijn verbonden aan de jaarlijkse herdenkings- en vrijheidsdagen van de (de)kolonisatie-, slavernij- en tweede wereldoorlogsgeschiedenis.

  

Netwerk- en Soosdagen

De tweede stichtingsactiviteit in 2018 is de eerste Netwerk- en Soosdag, die op donderdag 15 februari, in de activiteitenruimte van wooncentrum De Drecht heeft plaats gevonden. Deze eerste, in de reeks van vijf periodieke Netwerk en Soosdagen, heeft het vertrouwde 3-in-1 programma, met meer bewegen voor ouderen, een welzijns- en of zorgthema. Mevrouw Sandra van Lith, voorzitter van stichting Bangsa Dunia uit Arnhem verzorgde deze middag een lezing over het welzijnsthema  aan Indische & Molukse ouderen.

Op donderdag 19 april 2018 heeft de tweede Netwerk- en Soosdag plaats gevonden met een lezing door de heer Tony Kuschel, voorzitter van de vereniging IKA ’90 uit Almelo, over de kumpulan-activiteiten voor Indische & Molukse ouderen en bracht mevrouw Jettie Soedira de benen van de oudere bezoekers op de dansvloer volop in beweging.

Op donderdag 5 juli 2018 vond de derde Netwerk- en Soosdag plaats met een lezing door de heer John Jacobs, voorzitter van vereniging De Vriendschap uit Amstelveen over hun welzijnsactiviteiten voor ouderen. Een performance van Maluku in Mokum zorgde voor een muzikaal-culturele intermezzo en bracht mevrouw Jettie Soedira de benen van de oudere bezoekers wederom in beweging.

Op donderdag 20 september 2018 vond de vierde Netwerk- en Soosdag plaats met een lezing door mevrouw Hariëtte Mingoen, voorzitter van stichting Stichji uit Den Haag over de diaspora van Surinaamse Javanen. Daarna vertelde mevrouw Francesca Pichel over haar familiegeschiedenis die zij met een muzikaal optreden afsloot en bracht mevrouw Jettie Soedira wederom de benen van de oudere bezoekers volop in beweging.
Op donderdag 13 december 2018 vond de vijfde Netwerk- en Soosdag plaats met een lezing door de heer Edu Dumasy, projectleider van het Amstelveens scholenproject Ontmoeten & Herdenken en over zijn reiservaringen naar Java en Sumatra in Indonesië. 
Ook dit laatste keer verzorgde mevrouw Jettie Soedira een paar Indonesische dansen en bracht zij wederom de benen van de oudere bezoekers op de dansvloer volop in beweging.
Het gemiddelde aantal bezoekers van de vijf Netwerk- en Soosdagen bedroeg ruim 150 personen per keer.

Zwart onder Oranje

De zesde stichtingsactiviteit in 2018 is de eerste bijeenkomst van (het projectteam) Zwart onder Oranje, die op dinsdag 8 mei 2018 in Pakhuis de Zwijger plaatsvond, met boeiende inleidingen over het thema Inclusief herdenken door de heer drs. Wim Manuhutu en door mevrouw Sarita Baynath, afgewisseld door intergenerationele dialogen tussen panelleden en artistiek begeleid door zang en spoken word performances. 
De tweede bijeenkomst van Zwart onder Oranje vond op zaterdag 22 juni 2018 in studio/K plaats in het kader van de Keti Koti maand met als thema Abolitionisme, verzet en solidariteit. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met onder andere Beta Anak Maluku Melanesia en Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië. De heer drs. Reggie Baay was de belangrijkste inleider van de middag, die werd verlevendigd met panelgesprekken en discussies met bezoekers en artistiek verluchtigd door zang, dans en spoken word performances.
De derde bijeenkomst Zwart onder Oranje vond op zondag 22 juli 2018 plaats tijdens het Kwaku Summer Festival. Op deze Roze Zondag van het Kwaku Summer Festival organiseerde Zwart onder Oranje in samenwerking met Daughters of Ivory het thema Pro Black/Anti Queer? Een discussiemiddag met de heren inleiders Jerry King Afriye en Marlon Reina en de bezoekers over de betekenis van Pro Black, die soms haaks staat op Pro Queer.
Het gemiddelde aantal bezoekers van deze drie bijeenkomsten Zwart onder Oranje bedroeg ruim 80 personen per keer.

Bestuurlijke wijzigingen

Mevrouw Vasseur en de heer Gan zijn in december van 2018 afgetreden als bestuurslid. Wij bedanken beiden voor hun grote inzet voor de stichting in de afgelopen jaren.

 

Samenwerkingspartners van Nusantara-Amsterdam

Bewonerscommissie wooncentrum De Drecht, Buurthuizen Zuidoost, Indo-Afrikaans Kontakt, Recreatie Oorlogsveteranen Surinamers, Asanteman Association Netherlands, Kwaku Summer Festival, Daughters of Ivory, Studio/K, Beta Anak Maluku Melanesia, Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië, Maluku in Mokum, Moluks Museum, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Pakhuis de Zwijger, Verzetsmuseum, Amsterdams 4 en 5 mei comité, Bijlmer Parktheater, Landelijk Overlegorgaan Minderheden, Multicultureel Netwerk Defensie, Herdenking Birma Siam en Pakan Baru Spoorweg, Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië, Oorlogsgravenstichting en VenZo.

 

Stichtingsgegevens|

Stichting Nusantara Amsterdam
p/a  Snelleveldstraat 34
1107 VW Amsterdam Zuidoost
Telefoon:                                    06-20123733
E-mail:                                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website:                                    www.nusantara-amsterdam.nl

Kamer van Koophandel:        34247121
IBAN rekeningnummer:        NL32 RABO 01213 98277

Raad van Bestuur

Dhr. J. Metekohij,                     voorzitter
Mw. I. Vasseur,                        vicevoorzitter, afgetreden december
Dhr. H. Nahumury,                   secretaris
Dhr. P. Gan,                            penningmeester, afgetreden december
Mw. M. Weide,                         lid
Dhr. H. Moeskops,                    lid

Raad van Advies

Dhr. G. Hahury.
Dhr. F. Steijlen,                         doctor, bijzonder hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur