Balans per 31 december 2018      
       
Activa      
Banksaldo   4.453,69
Kassaldo   142,94
    +
  Totaal 4.596,63*
       
Passiva      
Algemene reserve   2.237,72
ANBI   500,18
Bestemmingsreserve   1.858,73
    +
  Totaal 4.596,63*
       
       
Exploitatierekening over het boekjaar 2018    
Baten (Inkomsten)      
       
Batig saldo 01.01.2018   7.967,70
Gemeente Amsterdam - SD Zuidoost kenmerk SBA-010025 8.112,00
Bijdrage Amsterdams 4 en 5 mei Comité - B&V.0505 250,00
Bijdrage Amsterdams 4 en 5 mei Comité - B&V.1608 250,00
Gemeente Amsterdam - Diversiteit kenmerk SBA-013920 2.925,00
Donatie Antara Nusa   1.047,00
Donatie ANBI   500,18
Bijdrage deelnemers + donatie Zwart onder Oranje 1.079,00
Bijdrage deelnemers Netwerk- en Soosmiddagen 2.354,30
Bijdrage deelnemers Dodensporen Herdenking 25.08.2018 380,00
    +
  Totaal 24.865,18
       
Lasten (Uitgaven)      
Netwerk- en Soosmiddagen   10.444,00
Zwart onder Oranje   996,57
Antara Nusa - Boekpresentatie d.d. 24.02.2018   4.295,94
Verhalensalon   600,00
Bevrijdingsdebat & Vrijheidsdialoog - B&V.1608   2.733,54
Dodensporen herdenking d.d. 25.08.2018   885,60
Bestuur & organisatie   312,90
    +
  Totaal 20.268,55
       
Batig saldo 01.01.2019   4.596,63*
       
Financiële verantwoording periodieke subsidie 2018      
       
Netwerk en Soosmiddagen 2018 Stichting Nusantara Amsterdam      
       
       
Inkomsten      
  Bijdrage Gemeente Amsterdam -SD Zuidoost SBA-010025 8.112,00
       
Uitgaven      
  Netwerk- en Soosmiddagen 10.444,00
    +
  Resultaat -2.332,00
       
       
Overzicht      
Netwerk- en Soosmiddagen stichting Nusantara Amsterdam      
Uitgaven Netwerk-Vrijwilligersdag 2018 1.965,53
Uitgaven Soosmiddag 15 februari 2018 1.333,70
Uitgaven Soosmiddag 19 april 2018 1.514,21
Uitgaven Netwerkdag-B&V.0505.2018 1.599,54
Uitgaven Soosmiddag 05 juli 2018 1.549,84
Uitgaven Soosmiddag 20 september 2018 1.392,92
Uitgaven Soosmiddag 13 december 2018 1.088,26
    +
  Totaal 10,444,00