Beleidsplan Nusantara-Amsterdam 2018 – 2020

Stichting Nusantara  werd opgericht in 2006 en heeft als werknaam Nusantara-Amsterdam.
De Stichting heeft ten doel: de bevordering van het welzijn van Moluks-Indonesische groepen en daaraan verwante groeperingen, alsmede integratie, emancipatie en participatie.
De Stichting heeft geen winstoogmerk

Nusantara- Amsterdam heeft drie beleidslijnen vastgesteld voor de jaren 2018 – 2020.

 1. Soos- en netwerkdagen
  De eerste beleidslijn van de Stichting is het tweemaandelijks organiseren van soos- en netwerkdagen. Deze soos- en netwerkdagen voorzien in de grote behoefte en worden al sinds de oprichting van de stichting georganiseerd. De soos- en netwerkdagen worden gemiddeld bezocht door 120 à 150 ouderen. De meeste bezoekers hebben een verbintenis met de Molukken, Indonesië of voormalig Nederlands-Indië, het gebied dat de Stichting ook wel aanduidt als De Oost. Omdat de laatste jaren zich steeds meer ouderen aanmelden die een verbintenis hebben met Suriname of de Caribische Eilanden (De West) zal de Stichting de komende jaren onderzoeken of het organiseren van netwerk- en soosdagen voor De West haalbaar is.
  Het belangrijkste doel van de netwerk- en soosdagen blijft ook de komende jaren de ontmoeting in een informele en gastvrije sfeer. Het delen van voor de ouderen belangrijke informatie en aandacht voor (de verwerking van) de geschiedenis zijn twee andere peilers.
  De Stichting gaat onderzoeken of zij de komende tijd een actievere rol kan spelen bij het bemiddelen naar woon- en zorgvoorzieningen, nu een aanzienlijk deel van de bezoekers de leeftijd van 75 en ouder heeft bereikt.

 2. Herdenken
  De tweede beleidslijn is het als Stichting actief deelnemen aan en het zelfstandig organiseren van activiteiten in het kader van Herdenking en Bevrijding.
  Ook de komende jaren zal de Stichting op 4 mei vertegenwoordigd zijn bij de jaarlijkse dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen.
  Op 5 mei zullen we een Bevrijdingslezing en Vrijheidsmaal organiseren als onderdeel van de Nationale Viering van 5 mei.
  In augustus neemt de Stichting traditiegetrouw op 14 augustus deel aan de Indië Herdenking in Amstelveen en op de 3e of 4e zaterdag van augustus aan de Doden Sporen Herdenking op Bronbeek te Arnhem.
  De Stichting zal zich de komende jaren blijven beijveren voor een verbinding tussen de herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Europa en de historische gebeurtenissen van augustus in de Oost: 15 augustus einde Tweede Wereld Oorlog in (o.a.) voormalig Nederlands-Indië en het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1945. De Stichting zal de komende jaren steeds op 16 augustus (de dag tussen 15 en 17 augustus) een Bevrijdingsdebat & Vrijheidsmaal organiseren. In het Bevrijdingsdebat ligt het accent steeds op het tot stand brengen van een inclusieve visie en beschouwing van de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende, historische gebeurtenissen, in Nederland, de Oost en de West. De Stichting zal samen met andere organisaties zich de komende jaren ervoor blijven inzetten dat op 4 mei Indië een vast onderdeel wordt van de Nationale Herdenking op de Dam. De Stichting gaat zich met andere organisaties ook sterk maken voor het realiseren van een Indië Monument in Amsterdam in 2020. Dan is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

 3. Gedeelde geschiedenis De derde beleidslijn is de Gedeelde Geschiedenis. De Stichting ziet Gedeelde Geschiedenis als een onderdeel van de Herdenkingen (zoals hierboven beschreven) maar ook als een apart beleidsterrein. De komende jaren richt de Stichting zich vooral op:
  Het vastleggen van de levensverhalen van de oudste generatie. In 2018 verschijnt op initiatief van Nusantara-Amsterdam en Stichting Zieraad het boek Antara Nusa, waarin tien levensverhalen van ouderen uit de Oost zijn vastgelegd. De Stichting zal de komende jaren nagaan of dit boek een vervolg kan krijgen in een tweede boek met verhalen van Chinese ouderen uit Indonesië, ouderen uit Irian Jaya, de Indo Afrikaanse ouderen, Surinaamse Chinezen en Javaans-Surinaamse ouderen én in  vergelijkbaar boek met de levensverhalen van de 2e generatie. Daarnaast heeft de Stichting als een belangrijk doel voor ogen dat de geschiedenis van de Oost en de West een geïntegreerd onderdeel wordt van het curriculum op de middelbare scholen, wat na al die jaren nog steeds niet het geval is. Tot slot wil de Stichting samen met jongeren van de 3e en 4e generatie bijeenkomsten en debatten organiseren waarin een verbinding gelegd wordt tussen de geschiedenis van de Oost en de West en de doorwerking daarvan in de hedendaagse Nederlandse samenleving. Het spreekt voor zich dat de Stichting in het kader van dit beleidsthema actief samenwerkt met onderzoekers, beleidsmakers en organisaties op lokaal en landelijk niveau.

Amsterdam, januari 2018