Stichting Nusantara Amsterdam
 

Inleiding         

De stichting Nusantara, verder te noemen Nusantara-Amsterdam, is op 26 april  2006 opgericht en dankt zijn ontstaan aan een initiatief van actieve bewoners en werkzame ingezetenen, die elkaar gevonden hebben vanuit zaken, zoals het wonen, samen leven en samen werken in Amsterdam (Zuidoost) en het delen van een gemeenschappelijk achtergrond, die ligt in het voormalig Nederlands-Oost-Indië, het huidige Indonesië.  

In de praktijk nemen ook bewoners van andere etnisch culturele achtergronden (Surinaams,  Antilliaans en Hollands) deel aan de stichtingsactiviteiten.  Nusantara-Amsterdam heeft jongere en oudere bewonersgroepen en werkzame ingezetenen in Amsterdam en omgeving weten te organiseren rondom thema’s als gezond oud worden, integratie, sociale cohesie, emancipatie, participatie, cultureel erfgoed en gedeelde geschiedenis. Nusantara-Amsterdam wil deze en nieuwe speerpunten van beleid aanpakken met ondersteuning van de overheid (gemeentebestuur en bestuurscommissies van Amsterdam).

Samenwerking

Doelgroepen