Herdenkingen / Vieringen

Monument De Vallende Man
Monument “De Vallende Man”
Loenen (nabij Apeldoorn)

4 mei

Op 4 mei in de middaguren legt Nusantara Amsterdam gezamenlijk met het Overlegorgaan Caribische Nederlanders, Surinaams Inspraakorgaan (SIO), Moluks Overlegorgaan BUAT, Multicultureel Netwerk Defensie, Amsterdam 4 en 5 mei Comité, 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost een koepelkrans op erebegraafplaats Loenen, bij het monument ‘De Vallende Man’. Naast militairen liggen ook verzetsstrijders, politieke gevangenen en slachtoffers van Nazi-Duitsland in Loenen begraven. In 1960 zijn de stoffelijke resten van de Surinaamse, antikoloniale schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom bijgezet. Hij is in het Duitse concentratiekamp Neuengamme overleden.
Nusantara hecht waarde aan gezamenlijk herdenken. Om dit te stimuleren organiseren wij voor ouderen en jongeren die zich verbonden voelen aan Nusantara en deel willen nemen aan de Dodenherdenking een busreis naar het Nationaal Ereveld.

Graf Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom
Graf van de Surinaamse verzetsstrijder Anton de KomEreveld Loenen
Bevrijdingsbijeenkomst
Bevrijdingsbijeenkomst
Amsterdam

5 mei

Op 5 mei, de Bevrijdingsdag van Nederland aan de Noordzee, organiseert Nusantara Amsterdam een bevrijdingslezing en een vrijheidsmaaltijd. De bijeenkomst start met een ritueel om twee belangrijke momenten, 5 mei en 16 augustus, te gedenken. Bekende sprekers met een verschillende achtergrond houden een bevrijdingslezing en gaan met elkaar in debat over historische en maatschappelijke thema’s als verzet, vrijheid en onvrijheid. Op deze wijze krijgen de gasten een breed perspectief op de rol van Nederland aan de Noordzee en Nederland overzee in de Oost en De West. Na de lezingen en de debatten volgt een vrijheidsmaal gericht op ontmoetingen en onderling gesprek.

Indië monument
Amstelveen

14 augustus

Nusantara Amsterdam neemt evenals het college van B&W van Amsterdam, het 4/5 mei comité Amsterdam en het 4/5 mei comité Amsterdam Zuidoost deel aan de Indië herdenking in het Broersepark in Amstelveen en legt een krans bij het monument: “Aan hen die vielen”. Dit Indië-monument van Ella van de Ven is in 1994 opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Japanse bezetting en de Bersiap-periode. In 2003 is de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands Indië opgericht met als doel het levend houden van de nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers van de 2e Wereldoorlog en om de kennis van de cultuur en geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië (Indonesië) te bevorderen.

Bevrijdingsbijeenkomst
Bevrijdingsbijeenkomst
Amsterdam

16 augustus

16 Augustus, de datum tussen 15 augustus (einde 2e Wereldoorlog in Azie) en 17 augustus 1945 (de dag waarop de Indonesische Onafhankelijkheid werd uitgeroepen) is voor Nusantara Amsterdam een belangrijke datum. Evenals op 5 mei, organiseert Nusantara op deze dag bevrijdingslezingen over Nederland aan de Noordzee in relatie tot De Oost en De West. Voor de lezingen en debatten worden experts uitgenodigd die in een korte tijd vanuit verschillende perspectieven inzicht geven in kwesties als (de)kolonisatie, slavernij, oorlog, bezetting, verzet en vrijheid. Na de lezingen en debatten is er een vrijheidsmaaltijd. Kern van de vrijheidsmaaltijd is ontmoeten en verbinden.

Herdenkingsmonument op Landgoed Bronbeek
Herdenkingsmonument op Landgoed Bronbeek
Arnhem

Laatste zaterdag in augustus

Dodensporen Herdenking op landgoed Bronbeek – Arnhem
Nusantara geeft acte de présence bij de herdenkingsceremonie en legt een krans bij ‘Het Drie Pagodenmonument’. Dit monument werd in 1989 onthuld ter nagedachtenis van hen die vielen bij de aanleg van de Birma-Siam-spoorweg en de Pakan Baroe Spoorweg. Het monument stelt de Drie Pagoden voor bij de gelijknamige bergpas op de grens van Myanmar (voormalig Birma) en Thailand (voormalig Siam). Op het landgoed Bronbeek zijn in de loop der tijd meer herdenkingsmonumenten opgericht die betrekking hebben op de Japanse bezetting van Nederlands-Indië/Indonesië, de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de strijd om voormalig Nederlands Nieuw-Guinea.