Zwart X Oranje

Visie van Nusantara

‘Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden’ (Johan Huizinga 1929). Deze woorden van Johan Huizinga bevestigen voor ons van stichting Nusantara Amsterdam het belang van het hebben van kennis van onze eigen geschiedenis, te weten hoe het ons heeft gevormd en het belang van doorgeven van onze verhalen aan de jongere generatie. Het hebben van kennis over ons verleden werkt als een achteruitkijkspiegel –het verbindt het verleden met het heden.

Vanuit deze gedachten is stichting Nusantara Amsterdam samen met stichting Indo Afrikaans Kontakt, stichting Recreatie Oorlogsveteranen Surinamers en stichting Assanteman Association Netherlands in 2016 het project “Zwart onder Oranje” gestart. Nusantara zag het als haar taak om de jongere generatie veelal in Nederland geboren en getogen met hun wortels in de Oost, West en in delen van Afrika actief te betrekken bij herdenkingen en vieringen om de toekomst van herdenken en vieren, gekoppeld aan gedeelde geschiedenis, te waarborgen. Voor Nusantara Amsterdam was het ook van belang om de verschillende generaties bij elkaar te brengen. Door kennisoverdracht over het verleden ontstaat er ruimte voor begrip en het draagt bij aan het versterken van de eigen identiteit.

Na de eerste bijeenkomst in 2017 hebben een aantal jongeren dit initiatief omarmt. Zij geven sindsdien op hun eigen wijze vorm en richting aan herdenken, bevrijding, vieren en vrijheid. Onder de naam “Zwart x Oranje” (deze naam staat voor de gekoloniseerde groepen) organiseren ze nog steeds cultuureducatieve activiteiten ,lezingen en paneldiscussies om onderbelichte gedeelde ‘Nederlandse’ geschiedenis te ontsluiten en te delen met de rest van de samenleving.

‘Zwart x Oranje’ weet op kritische wijze het koloniaal verleden te koppelen aan hedendaagse maatschappelijke thema’s. Ze vragen om een bredere kijk op de manier waarop herdacht en gevierd wordt. Wie en wat wordt herdacht, welke voorwaarden zijn er nodig om te herdenken en vieren, wie zijn de helden, wat is de waarde van onafhankelijkheid, vrijheid, democratie, mensenrechten en gelijkheid in een samenleving waar nog steeds sprake is van racisme, vooroordeel, stereotyperingen, uitsluiting en etnisch profileren?

Nusantara Amsterdam is trost op deze jongeren die zich bewust zijn van hun identiteit, die uit vele lagen bestaat, die een groot besef hebben van wat er in de wereld en in de eigen samenleving gebeurt en die zich vrij voelen op eigen wijze te reflecteren op het koloniaal en oorlogsverleden van Nederland aan de Noordzee en Nederland Overzee en deze inzichten weten te koppelen aan het heden en aan hun toekomstvisie.

Debat en lezingen

De activiteiten van ‘Zwart x Oranje’ zijn ook te volgen via Facebook, Zwart onder Oranje https://www.facebook.com/zwartonderoranje

Evenementen