Logo Nusantara Amsterdam

Logo Nusantara

De activiteiten van Nusantara Amsterdam zijn de afgelopen 10 jaar gegroeid en veranderd. Naast de oorspronkelijke doelgroep voelen nu meer groepen zich thuis bij de bijeenkomsten van Nusantara: bij de soosmiddagen, bij de herdenkingen & vieringen en bij de debatten & lezingen. Daarnaast zijn onze visie en ideeën over de gedeelde geschiedenis en de doorwerking daarvan in het heden gegroeid, verdiept en ook veranderd. Door deze beide ontwikkelingen paste het oude logo niet meer bij de Stichting.

In het nieuwe logo van Nusantara Amsterdam is het water, de zee het verbindende element. De zee zorgde in vroege tijden voor de verbinding tussen de beschavingen van India, China en de Archipel in de Oost. Over zee kwamen nieuwe bevolkingsgroepen, werden ideeën uitgewisseld en kwamen religies en levensbeschouwingen aan land. In de West zorgde de zee voor de verbindingen en uitwisseling tussen eilanden en de regio’s op het Zuid-Amerikaanse continent.

De zee bracht vanaf de 16e eeuw de koloniale overheersers naar de Oost en de West. Het water was drager van de slavenhandel en koloniale onderdrukking. Over zee kwamen na 1873 de contractarbeiders uit Java en India naar Suriname. Anton de Kom werd over zee verbannen naar Nederland. Nederlandse militairen kwamen met hun vloot om een koloniale oorlog te voeren na het einde van de Japanse bezetting. En de zee bracht de Molukse KNIL militairen en hun gezinnen in de jaren ’50 naar Nederland.

De zee verbindt De Oost, De West en Nederland aan de Noordzee. Vandaar de drie golven in het logo. De kleur groen van de middelste golf staat voor de overheersende kleur in het binnenland van De Oost en De West. De zee symboliseert de onverbrekelijke band tussen De Oost, De West en Nederland aan de Noordzee. In Amsterdam maken de drie zeeën onlosmakelijk deel uit van de stad. De drie zeeën weerspiegelen zich in de drie Andreas kruizen van de stad. Het logo wil uitdrukken dat de stad de drie zeeën omarmt als van zichzelf. 

Logo design: Sjoerd Antoon Mulder