Nieuwsbrief 4: december 2020 Nusantara Amsterdam in Coronatijd

Logo Nusantara Amsrterdam

Het jaar 2020 zal voor ons allen een gedenkwaardig jaar zijn en blijven.
Sinds februari 2020 houdt het coronavirus heel Nederland in zijn greep en is nog steeds van invloed op ons welzijn en onze activiteiten. Op bezoek bij familie en vrienden is haast niet mogelijk. Afscheid nemen van overledenen kan niet of is alleen mogelijk geweest onder zeer beperkende maatregelen. Elkaar ontmoeten op de Soosmiddagen heeft gelukkig wel plaats kunnen vinden maar in kleine groepen.

Stiekem hadden we toch een beetje gehoopt dat de situatie rond corona zou verbeteren en dat er weer uitzicht zou zijn op grotere Soosbijeenkomsten én op ons jaarlijkse kerstmaal. Helaas, het mag nog niet zo zijn. We zitten momenteel in een tweede coronagolf. Dit jaar geen kerstmaal en voorlopig alleen maar kleinschalige bijeenkomsten, zo lang de situatie het toelaat.

Uiteraard proberen wij ergens in 2021 als het virus onder controle is én er genoeg mensen zijn gevaccineerd alsnog een feestelijke maal voor u te organiseren.

Hopelijk kunt u ondanks deze sombere berichten toch genieten van de decemberdagen die in het verschiet liggen. Op dit moment kunnen we alleen maar tegen u en tegen elkaar zeggen: “Blijf gezond en houd moed!”

Veel leesplezier.

☞ Soos-nieuws

In aangepaste vorm hebben we weer op 8 en 29 oktober en 24 november Soosbijeenkomsten georganiseerd in Buurthuis Holendrecht. De laatste voor dit jaar is op 15 december aanstaande.

Belangrijk om te vermelden is dat Gemeente Amsterdam, d.i. Stadsdeel Zuidoost de periodieke subsidieaanvraag voor 2021 van de stichting heeft gehonoreerd.

Gelet op de maatregelen die in december door het kabinet zijn afgekondigd en die gelden tot 19 januari van het nieuwe jaar, kunnen we ons opmaken voor kleinschalige Soosmiddagen. De data van deze kleinschalige Soosmiddagen worden in het nieuwe jaar 2021 bekend gemaakt.

☞ Gedeelde Geschiedenis

Zondag 6 december jongstleden heeft een eerste event Molukse Dialogen plaats gevonden. Stichting Nusantara-Amsterdam werkt in dit verband samen met het Moluks Historisch Museum, Heka Leka Global en Zwart X Oranje en gaan in 2021 nog vier Molukse Dialogen organiseren. Via onderstaande link kunt u het eerste event Molukse Dialogen alsnog bekijken. https://youtu.be/wY1a4tdpe0I

Maandag 26 april 2021 vindt in Paradiso het event Molukkers in/en Amsterdam plaats dat ons herinnert aan de komst van 12.500 Molukkers 70 jaar geleden die met 12 schepen naar Nederland zijn overgebracht. In dit event dat tevens 15 jaar geleden stichting Nusantara-Amsterdam is opgericht, staan de Amsterdamse Molukkers centraal, die in de hoofdstad hun domicilie hebben gevonden.

Tips: een greep uit vele mogelijkheden.

☞ Computercursus met gebruik van laptop

Stichting Nusantara-Amsterdam gaat een samenwerking aan met Cybersoek. Cybersoek is een organisatie die zich richt op digitale vaardigheden. Op deze manier kunnen senioren gratis hulp krijgen met het digitale snelverkeer.

☞ Leestip

David Van Reybrouck schreef een boek over de geschiedenis van Indonesië. Deze Belgische cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver sprak voor zijn nieuwe boek Revolusi, over Indonesië, zo’n tweehonderd ooggetuigen. Onder andere de laatste overlevende van de Slag in de Javazee, een Nederlandse veteraan die Indonesiërs fusilleerde, een Indonesiër die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland in het verzet ging en vervolgens in vernietigingskamp Dachau terechtkwam. Veel van die getuigen waren de negentig al gepasseerd, sommigen zelfs de honderd.
De gesprekken leverden minder bekende of onbekende verhalen op, bijvoorbeeld over de Gurkha’s. “De Gurkha’s waren Nepalese soldaten in Britse dienst. Na de Japanse capitulatie in 1945 stuurden de Britten hen naar Indonesië om orde op zaken te stellen. Nederland had op dat moment geen leger, Indonesië viel onder het Britse South East Asia Command. Meer kunt u lezen in zijn boek ‘Revolusi’. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld.
De Bezige Bij, 637 blz. € 39,99, ISBN 9789403183404

☞ Stichting Pelita

Op de website van Stichting Pelita staat de volgende oproep. Misschien wilt u ook aan bijdragen.

EEN KOFFER VOL VERHALEN
Uitgever Bert van Kampen is op zoek naar originele Indische, Molukse en Chinees-Indische verhalen en foto’s voor het boek ‘Een koffer vol verhalen, met herinneringen uit een Indisch verleden’.
Wilt u uw verhalen en foto’s digitaal opsturen? Doe dat dan voor 31 december 2020 via: info@onzeplek.nl. Het boek ligt in het voorjaar van 2021 in de winkel.

☞ Uw bijdrage voor de nieuwsbrief

Heeft u een verhaal, een gedicht, een gerecht of andere tips die u graag wilt delen met andere Soosleden, stuurt u voor 05 januari 2021 een email naar info@nusantara-amsterdam.nl. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en komt in de volgende editie.

Ander Nieuws

☞ Bestuur
Na ruim 4 jaar als bestuurslid neemt Marysia Weide per 31 december a.s. afscheid van Stichting Nusantara-Amsterdam. Ook Harry Moeskops neemt na vier jaar afscheid als bestuurslid. Zij wensen u allen nog vele momenten van gezellig samenzijn toe en vooral een goede gezondheid.
Graag willen wij u laten weten dat inmiddels drie nieuwe mensen positief hebben gereageerd op de vraag om het bestuur te komen versterken. Deze zijn: Lesny Heikerk, Jamilah Blom en Isabel Volk. Wij hopen hen zo spoedig mogelijk officieel aan u voor te stellen.

Wij wensen u goede feestdagen toe en hopen natuurlijk van harte dat het leven in de loop van volgend jaar weer normaal wordt door de komst van de vaccins tegen Corona. En dat we dan weer grote gezellige Soosmiddagen voor u kunnen organiseren. Houdt u onze website in de gaten. Zodra we nieuws hebben zullen we het op de website vermelden.

www.nusantara-amsterdam.nl

Namens het bestuur van Stichting Nusantara-Amsterdam.