Soosmiddagen

Voor onze achterban die bestaat uit zo’n 400 ouderen, organiseert Nusantara Amsterdam sinds 2006 verspreid over het jaar 5 soos- en netwerkdagen. Rond de 120 ouderen per keer bezoeken onze soos- en netwerkdagen. De soos- en netwerkdagen worden mede mogelijk gemaakt door een groep actieve vrijwilligers (de meesten ook ouder of gepensioneerd), die zowel de voorbereiding als de praktische gang van zaken op de dagen zelf voor hun rekening nemen. De soos- en netwerkdagen voorzien in een grote behoefte. Nusantara Amsterdam bereikt ook die ouderen, die elders moeilijk aansluiting vinden. In de enquête die we in 2019 onder de bezoekers hebben gehouden worden de soosmiddagen met het cijfer 8 beoordeeld. We hebben de bezoekers in de enquête gevraagd naar wensen en suggesties voor de programmering. Daar is veel respons op gekomen en die respons hebben wij verwerkt in de opzet voor 2020.

Muziekgroep Duo Match
Muziekgroep Duo Match


De muziek tijdens de soos- en netwerkdagen wordt verzorgd door Duo Match (Sylvia van Est & Ben Peea). De Indische snacks en maaltijden worden bereid door Kelapa Muda (Peter Lefeber & Ans van Gameren). Onze vaste fotograaf is Ben Vink.

 Lijndans op de Soosmiddag
Lijndans op de Soosmiddag