Stichting Nusantara Amsterdam

Nusantara Amsterdam is een actieve vrijwilligersorganisatie, opgericht in 2006. Nusantara Amsterdam richtte zich in de beginfase op het organiseren van activiteiten voor ouderen met een band in De Oost (Indië). Langzamerhand hebben ouderen uit De West (Suriname, Caribische eilanden) en andere Nederlandse ouderen zich aangesloten bij de activiteiten van de Stichting.

Naast de soos- en netwerkdagen rust Nusantara Amsterdam op nog 2 pijlers: Herdenken en Gedeelde Geschiedenis

Nusantara Amsterdam neemt elk jaar deel aan Herdenkingen & Vieringen in de maanden mei en augustus.

Nusantara Amsterdam en onze projectgroep Zwart X Oranje (bestaande uit jonge mensen) verdiept zich al lange tijd in het thema gedeelde geschiedenis. Wij dragen bij aan het naar boven halen van wat onbekend en onderbelicht is. Wij organiseren debatten en bijeenkomsten. Wij brengen publicaties uit met persoonlijke levensverhalen van mensen met wortels in de Oost en West.

Het delen van verhalen, het belichten van wat onderbelicht is, is belangrijk maar niet genoeg. Waar het ons om gaat is dat zich in het collectieve bewustzijn van Nederland een werkelijk gedeelde geschiedenis gaat nestelen. Een gedeelde geschiedenis waar Nederland aan de Noordzee zich niet meer laat denken los van de geschiedenis van Nederland Overzee in De West en De Oost.

De foto’s op onze website zijn gemaakt door Ben Vink, Johan Janssen, André Reeder en Marysia Weide