Debat & lezingen

Bevrijdingslezingen & Vrijheidsdebatten 

Nusantara Amsterdam organiseert op 5 mei en 16 augustus Bevrijdingslezingen en vrijheidsdebatten (B&V). Deze lezingen en debatten staan in het teken van herinnering, herdenking en viering van vrijheid bij het einde van de Nederlandse kolonisatie en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland aan de Noordzee en in De Oost en De West.
Op 4 mei in de middag legt Nusantara-Amsterdam gezamenlijk met het Overlegorgaan Caribische Nederlanders, Surinaams Inspraakorgaan (SIO), Moluks Overlegorgaan BUAT, Multicultureel Netwerk Defensie, Amsterdam 4 en 5 mei Comité, 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost een koepelkrans op erebegraafplaats Loenen. Op de (een na) laatste zaterdag in augustus legt Nusantara-Amsterdam een bloemstuk bij de Dodensporen Herdenking op landgoed Bronbeek te Arnhem.
Op 5 mei en op 16 augustus worden vrijheidsmaaltijden vanwege de Bevrijdingsdag van Nederland aan de Noordzee respectievelijk de Bevrijding van Nederland Overzee georganiseerd.
De datum van 16 augustus is een bewust gekozen datum tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië op 15 augustus en het uitroepen van de onafhankelijkheid (de Proklamasi van Republik Indonesia)  op 17 augustus.
In de B&V van 16 augustus besteden wij aandacht aan het verzet van Indonesiërs in Indonesië maar ook in Nederland, de Indonesische slachtoffers en de beladen periode vanaf 1945: De koloniale oorlog, komst Indische Nederlanders, komst van (Indo-Afrikaanse, Manadonese, Molukse en Timorese) KNIL-militairen, marinepersoneel met hun gezinnen naar Nederland, Bersiap en de formele overdracht van de onafhankelijkheid.
In de bijeenkomst van de afgelopen acht jaren hebben we aandacht besteed aan de rol van Suriname en de Eilanden in de West en aan hun helden gedurende de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna.
De cruciale bijdrage van Suriname, Aruba en Curaçao aan de geallieerden, de ontsnappingsroute voor Joden uit Oost-Europa via visa voor Curaçao, het verzet van Surinamers en Antillianen in Nederland aan de Noordzee.
Het jaarthema in 2020 is ‘75 jaar vrijheid, 75 jaar verzet’. Op de B&V’s van 5 mei en 16 augustus nodigen we per keer twee sprekers uit die in hun lezingen de twee Bevrijdingsdagen van 5 mei en 16 augustus met elkaar verbinden respectievelijk de herdenking- en herinneringslandschap meerkleuriger en inclusiever maken met substantiële bijdragen en verzetsverhalen uit de Oost en de West.