Nieuws van Nusantara Amsterdam

Amsterdam,    1 mei 2020.

Geachte mevrouw, heer, beste vrienden en bezoekers van Nusantara Amsterdam,

De corona crisis drukt nog een grote stempel op de Soosmiddag activiteiten van Nusantara Amsterdam. Zoals het nu duidelijk is geworden gaat onze geplande Soosmiddag voor de maand juni NIET door. Ook onze activiteiten, zoals we die jaarlijks organiseren in het kader van (gezamenlijke) herdenking en vieren van vrijheid op 4 en 5 mei aanstaande gaan NIET door.

Formulier in de link

Met in achtneming van de overheidsmaatregelen willen we twee voorstellen aan u voorleggen, die we bij voldoende animo doorgang gaan geven, te weten: het organiseren van digitale koffie-ochtenden en het opzetten van een telefooncirkel.

De voorstellen kunt u vinden door op de volgende link te klikken: https://forms.gle/9crU2UMcfptbe6px9

Gebruiksaanwijzing

U wordt dan doorverwezen naar een formulier. Er wordt u gevraagd om uw naam en e-mail adres in te voeren. Ook kunt uw voorkeur aangeven door op de open vakjes te klikken die dan een blauwe kleur krijgen. Mocht u een Skype of Zoom account hebben dan kunt u die ook in het formulier intypen. Wanneer u aan het einde bent gekomen van het formulier drukt u op ‘verzenden’ of ‘submit’.

Contact Personen

Mocht u er niet uitkomen of nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op de onderstaande nummers:

Harry Moeskops via 06-xxxxxxxxxx

Hanoch Nahumury via 06-xxxxxxxxx

Wij vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben, zien uw reactie op deze voorstellen gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Nusantara Amsterdam,

namens deze,

(w.g.)

Hanoch Nahumury