Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4: december 2020 Nusantara Amsterdam in Coronatijd

Logo Nusantara Amsrterdam

Het jaar 2020 zal voor ons allen een gedenkwaardig jaar zijn en blijven.
Sinds februari 2020 houdt het coronavirus heel Nederland in zijn greep en is nog steeds van invloed op ons welzijn en onze activiteiten. Op bezoek bij familie en vrienden is haast niet mogelijk. Afscheid nemen van overledenen kan niet of is alleen mogelijk geweest onder zeer beperkende maatregelen. Elkaar ontmoeten op de Soosmiddagen heeft gelukkig wel plaats kunnen vinden maar in kleine groepen.

Stiekem hadden we toch een beetje gehoopt dat de situatie rond corona zou verbeteren en dat er weer uitzicht zou zijn op grotere Soosbijeenkomsten én op ons jaarlijkse kerstmaal. Helaas, het mag nog niet zo zijn. We zitten momenteel in een tweede coronagolf. Dit jaar geen kerstmaal en voorlopig alleen maar kleinschalige bijeenkomsten, zo lang de situatie het toelaat.

Uiteraard proberen wij ergens in 2021 als het virus onder controle is én er genoeg mensen zijn gevaccineerd alsnog een feestelijke maal voor u te organiseren.

Hopelijk kunt u ondanks deze sombere berichten toch genieten van de decemberdagen die in het verschiet liggen. Op dit moment kunnen we alleen maar tegen u en tegen elkaar zeggen: “Blijf gezond en houd moed!”

Veel leesplezier.

☞ Soos-nieuws

In aangepaste vorm hebben we weer op 8 en 29 oktober en 24 november Soosbijeenkomsten georganiseerd in Buurthuis Holendrecht. De laatste voor dit jaar is op 15 december aanstaande.

Belangrijk om te vermelden is dat Gemeente Amsterdam, d.i. Stadsdeel Zuidoost de periodieke subsidieaanvraag voor 2021 van de stichting heeft gehonoreerd.

Gelet op de maatregelen die in december door het kabinet zijn afgekondigd en die gelden tot 19 januari van het nieuwe jaar, kunnen we ons opmaken voor kleinschalige Soosmiddagen. De data van deze kleinschalige Soosmiddagen worden in het nieuwe jaar 2021 bekend gemaakt.

☞ Gedeelde Geschiedenis

Zondag 6 december jongstleden heeft een eerste event Molukse Dialogen plaats gevonden. Stichting Nusantara-Amsterdam werkt in dit verband samen met het Moluks Historisch Museum, Heka Leka Global en Zwart X Oranje en gaan in 2021 nog vier Molukse Dialogen organiseren. Via onderstaande link kunt u het eerste event Molukse Dialogen alsnog bekijken. https://youtu.be/wY1a4tdpe0I

Maandag 26 april 2021 vindt in Paradiso het event Molukkers in/en Amsterdam plaats dat ons herinnert aan de komst van 12.500 Molukkers 70 jaar geleden die met 12 schepen naar Nederland zijn overgebracht. In dit event dat tevens 15 jaar geleden stichting Nusantara-Amsterdam is opgericht, staan de Amsterdamse Molukkers centraal, die in de hoofdstad hun domicilie hebben gevonden.

Tips: een greep uit vele mogelijkheden.

☞ Computercursus met gebruik van laptop

Stichting Nusantara-Amsterdam gaat een samenwerking aan met Cybersoek. Cybersoek is een organisatie die zich richt op digitale vaardigheden. Op deze manier kunnen senioren gratis hulp krijgen met het digitale snelverkeer.

☞ Leestip

David Van Reybrouck schreef een boek over de geschiedenis van Indonesië. Deze Belgische cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver sprak voor zijn nieuwe boek Revolusi, over Indonesië, zo’n tweehonderd ooggetuigen. Onder andere de laatste overlevende van de Slag in de Javazee, een Nederlandse veteraan die Indonesiërs fusilleerde, een Indonesiër die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland in het verzet ging en vervolgens in vernietigingskamp Dachau terechtkwam. Veel van die getuigen waren de negentig al gepasseerd, sommigen zelfs de honderd.
De gesprekken leverden minder bekende of onbekende verhalen op, bijvoorbeeld over de Gurkha’s. “De Gurkha’s waren Nepalese soldaten in Britse dienst. Na de Japanse capitulatie in 1945 stuurden de Britten hen naar Indonesië om orde op zaken te stellen. Nederland had op dat moment geen leger, Indonesië viel onder het Britse South East Asia Command. Meer kunt u lezen in zijn boek ‘Revolusi’. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld.
De Bezige Bij, 637 blz. € 39,99, ISBN 9789403183404

☞ Stichting Pelita

Op de website van Stichting Pelita staat de volgende oproep. Misschien wilt u ook aan bijdragen.

EEN KOFFER VOL VERHALEN
Uitgever Bert van Kampen is op zoek naar originele Indische, Molukse en Chinees-Indische verhalen en foto’s voor het boek ‘Een koffer vol verhalen, met herinneringen uit een Indisch verleden’.
Wilt u uw verhalen en foto’s digitaal opsturen? Doe dat dan voor 31 december 2020 via: info@onzeplek.nl. Het boek ligt in het voorjaar van 2021 in de winkel.

☞ Uw bijdrage voor de nieuwsbrief

Heeft u een verhaal, een gedicht, een gerecht of andere tips die u graag wilt delen met andere Soosleden, stuurt u voor 05 januari 2021 een email naar info@nusantara-amsterdam.nl. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en komt in de volgende editie.

Ander Nieuws

☞ Bestuur
Na ruim 4 jaar als bestuurslid neemt Marysia Weide per 31 december a.s. afscheid van Stichting Nusantara-Amsterdam. Ook Harry Moeskops neemt na vier jaar afscheid als bestuurslid. Zij wensen u allen nog vele momenten van gezellig samenzijn toe en vooral een goede gezondheid.
Graag willen wij u laten weten dat inmiddels drie nieuwe mensen positief hebben gereageerd op de vraag om het bestuur te komen versterken. Deze zijn: Lesny Heikerk, Jamilah Blom en Isabel Volk. Wij hopen hen zo spoedig mogelijk officieel aan u voor te stellen.

Wij wensen u goede feestdagen toe en hopen natuurlijk van harte dat het leven in de loop van volgend jaar weer normaal wordt door de komst van de vaccins tegen Corona. En dat we dan weer grote gezellige Soosmiddagen voor u kunnen organiseren. Houdt u onze website in de gaten. Zodra we nieuws hebben zullen we het op de website vermelden.

www.nusantara-amsterdam.nl

Namens het bestuur van Stichting Nusantara-Amsterdam.

Nieuwsbrief 3: september/oktober/november 2020 Nusantara in Coronatijd

Logo Nusantara

Wij hopen van harte dat u in goede gezondheid verkeert.
Wij hebben voor u een nieuwe editie van de nieuwsbrief “Nusantara in coronatijd”. In deze derde nieuwsbrief blikken we kort terug op de activiteiten die we in juli, augustus en september hebben gehad en geven we u wat tips over onderwerpen waarvan wij denken dat ze voor u belangrijk kunnen zijn. Ook introduceren we met veel plezier onze geheel vernieuwde website.

Het coronavirus is nog steeds van invloed in de samenleving en daardoor ook op al onze activiteiten. Zo hebben wij de Soos- & Netwerkdagen kleinschalig moeten organiseren. De Bevrijdingsdialoog & Vrijheidsdebat op 16 augustus heeft met een beperkt aantal mensen plaatsgevonden, maar met een live videoverbinding. Mede dankzij die verbinding was het een succes.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

☞ De nieuwe website van Nusantara Amsterdam

In de vorige Nieuwsbrief heeft u meer kunnen lezen over het nieuwe logo van Nusantara Amsterdam. Nu introduceren wij onze nieuwe website. Hij staat online en met een dubbel klik op https://nusantara-amsterdam.nl/ kunt u er direct een kijkje nemen.
Onze nieuwe website heeft een frisse uitstraling gekregen, die volledig aansluit bij onze nieuwe huisstijl. U kunt meer lezen over de drie pijlers waar Nusantara op rust. Dat zijn de Soos- & netwerkdagen, Herdenken & Vieren en Gedeelde Geschiedenis. Op de website leest u ook waar onze jongeren van Zwart X Oranje zich in verdiepen. U vindt er de data van alle activiteiten die gepland worden, maar bijvoorbeeld ook het Jaarverslag en de Nieuwsbrieven.

Een website is eigenlijk nooit klaar. Mensen die hem regelmatig bezoeken kunnen vertellen hoe hij in het gebruik is. Wij horen dus graag wat u van onze nieuwe website vindt. Wij horen graag of de website overzichtelijk is? Of er informatie op staat die voor u belangrijk is? Of u gemakkelijk alle data van activiteiten kunt terugvinden? https://nusantara-amsterdam.nl

☞ Soos-nieuws

In aangepaste vorm hebben we op 23 juli, 6 en 27 augustus en 17 september Soosbijeenkomsten gehouden in Buurthuis Holendrecht. Telkens konden slechts 20 leden deelnemen. Wij hadden gehoopt om in dit najaar weer grote bijeenkomsten te mogen houden maar zoals u weet neemt de corona-besmettingen momenteel weer in een rap tempo toe. Wij gaan er daarom van uit dat we voorlopig alleen maar kleinschalige bijeenkomsten kunnen houden.

Voor 8 oktober en 29 oktober staan nog twee bijeenkomsten gepland en mocht er geen algeheel verbod komen op activiteiten voor ouderen dan organiseren wij nog 2 Soosmiddagen in november en december. Een groot opgezette Kerstviering zal er waarschijnlijk dit jaar niet inzitten. Deelname aan de bijeenkomsten kan alleen na voorafgaande aanmelding en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.

☞ Herdenking en viering

Op 14 augustus legde Nusantara een krans bij het Indië-monument in het Broersepark in Amstelveen waar jaarlijks de regionale Indië-herdenking plaats vindt. In verband met de corona-maatregelen vond de herdenking in aangepaste vorm plaats. Desondanks was de belangstelling groot. Zie de YouTube link om de Indië herdenking Amstelveen terug te bekijken.

https://youtu.be/xPGfS1iWWo8

Op 16 augustus hebben we een Bevrijdingsdialoog & Vrijheidsdebat vanuit het Bijlmer Parktheater gehouden en via livestream konden de anderen vanuit huis de lezingen, debat en optredens volgen.
Fridus Steijlen hield een zeer boeiende lezing onder de titel ‘De lange weg naar vrijheid en zelfbeschikking’. De lezing ging zowel over De Oost als over De West. Van de nieuw uit te brengen film De Oost was een kort fragment te zien.
Nancy Jouwe ging daarna in gesprek met mensen achter de film. Zij leidde ook de levendige paneldiscussie over zowel de film als de inleidende lezing. In deze discussie werd nog eens duidelijk hoe belangrijk onderzoek naar onze gedeelde geschiedenis is; en hoe dringend nodig de maatschappelijke erkenning is van alle aspecten van de koloniale geschiedenis en zijn doorwerking in de hedendaagse samenleving. Zie de YouTube link om het Bevrijdingsevent terug te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=SjAZrvMZmQI

Tips: een greep uit vele mogelijkheden.

☞ Leestip

In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben een aantal experts onderzoek gedaan naar de rol die de stad Amsterdam heeft gespeeld in driehonderd jaar slavenhandel en slavernij in Oost en West.
In het boek: “De slavernij in Oost en West” zoeken ze naar antwoorden op vragen zoals: Welke politieke en persoonlijke rol hadden de bestuurders van de stad daar eigenlijk bij? In hoeverre beïnvloedde de slavernij de ontwikkeling van Amsterdam en zijn inwoners? En wat voor invloed hadden de keuzes van Amsterdamse bestuurders op de levens van de honderdduizenden tot slaaf gemaakte mensen in Amerika, Afrika en Azië? En tot slot: werkt dit verleden vandaag de dag nog door in de stad?
Boek: De slavernij in Oost en West, ISBN 9789000372867, € 24,99
Het boek is online te bestellen en via een boekhandel bij u in de buurt.

☞ Tentoonstelling in het Verzetsmuseum in Amsterdam

Woensdag 16 september hield het Verzetsmuseum Amsterdam online de opening van de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s .

De tentoonstelling, met een aantal foto’s over WO-II in Indië, werd geopend door Gerdi Verbeet, voorzitter Platform WO2 en Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De tentoonstelling is tot en met eind januari dagelijks te zien in het Verzetsmuseum Amsterdam. Via deze link kunt de opening digitaal nog bekijken.

☞ Stichting Pelita:

Zoals u waarschijnlijk weet zet Stichting Pelita zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Pelita helpt senioren uit voormalig Nederlands-Indië bij hun aanspraak op de wetten voor oorlogsgetroffenen en bij een mogelijk verzoek om begeleiding door maatschappelijk werk. Voor senioren, die slecht ter been zijn of om andere redenen geïsoleerd dreigen te raken, heeft Pelita projecten als Gotong Royong opgezet en loopt er in Noordoost Nederland het pilotproject Cliëntondersteuning. Wilt u meer weten over Pelita. Neem dan een kijkje op hun website.

https://www.pelita.nl/storage/nieuwsbrief/nieuwsbrief-63.html

☞ Gezonde voeding in coronatijd

Het kan zijn dat u in deze coronacrisis een overkill aan informatie ervaart. Toch willen wij u wijzen op de website van “Het Voedingscentrum”. Hierop staan veel tips over gezonde voeding voor ouderen in coronatijd.
Juist omdat ouderen wegens de coronamaatregelen vaker binnen zijn en misschien minder bezoek krijgen, is het extra belangrijk om ondervoeding te voorkomen en de weerstand op peil te houden door gezond te eten. U hoeft alleen maar dubbel te klikken op de onderstaande link dan komt u op hun website.

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/eten-na-je-70ste/hier-let-je-op-na-je-70ste.aspx

☞ Uw bijdrage voor de nieuwsbrief

Heeft u een verhaal, een gedicht of een andere tip die u graag wilt delen met andere Soosleden, stuurt u ons voor 20 oktober een email info@nusantara-amsterdam.nl Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en komt in de volgende editie.

Wij wensen u het allerbeste toe. Blijf gezond.

Namens het bestuur van Stichting Nusantara Amsterdam.

Nieuwsbrief 2: juli/augustus 2020 Nusantara in Coronatijd

Wij zijn verheugd om onze tweede digitale nieuwsbrief aan u te bieden.
Inmiddels zijn de corona-maatregelen verder versoepeld en hopen wij van harte dat u in goede gezondheid maar nog steeds voorzichtig gebruik maakt van de versoepeling. Het kan zijn dat u wegens het mooie weer vaker naar buiten gaat of dat u weer bezoek krijgt van familie en vrienden of dat u weer bij anderen op bezoek kunt. Hoe het ook zij, wij hopen van harte dat u geniet van deze periode.

Wij zijn voorzichtig begonnen met het organiseren van bijeenkomsten voor kleine groepen. In juli en augustus worden drie Soosmiddagen voor maximaal 20 ouderen & senioren georganiseerd, die in buurthuis Holendrecht zal plaatsvinden.

In deze tweede Nieuwsbrief vertellen we u over ons nieuwe logo dat straks ook op onze nieuwe website zal staan. Tevens krijgt u informatie over herdenkingen en viering in de maand augustus. Overal waar er een link staat kunt u dubbelklikken; u komt dan vanzelf op de website waarnaar wij verwijzen.

De maand augustus is een maand van herdenking en viering. De data 14, 15, 16, 17 en 29 augustus zijn bijzondere dagen. Op veel plaatsen in Nederland besteedt men aandacht aan deze dagen. Als Nusantara staan we ook dit jaar stil bij drie historische gebeurtenissen namelijk 14, 16 en 26 augustus. Onder ‘Herdenkingen en Vieren’ leest u meer hierover.

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Logo Nusantara

☞ Het nieuwe logo van Nusantara Amsterdam

Met trots introduceren wij ons nieuwe logo. Waar het logo voor staat beschrijven wij hieronder.

Logo
In het nieuwe logo van Nusantara Amsterdam is het water, de zee het verbindende element. De zee zorgde in vroege tijden voor de verbinding tussen de beschavingen van India, China en de Archipel in de Oost. Over zee kwamen nieuwe bevolkingsgroepen, werden ideeën uitgewisseld en kwamen religies en levensbeschouwingen aan land. In de West zorgde de zee voor de verbindingen en uitwisseling tussen eilanden en de regio’s op het Zuid-Amerikaanse continent.

De zee bracht vanaf de 16e eeuw de koloniale overheersers naar de Oost en de West. Het water was drager van de slavenhandel en koloniale onderdrukking.

Overzee kwamen na 1873 de contractarbeiders uit Java en India naar Suriname. Anton de Kom werd over zee verbannen naar Nederland. Nederlandse militairen kwamen met hun vloot om een koloniale oorlog te voeren na het einde van de Japanse bezetting. En de zee bracht de Molukse KNIL militairen en hun gezinnen in de jaren ’50 naar Nederland. De zee verbindt De Oost, De West en Nederland aan de Noordzee. Vandaar de drie golven in het logo. De kleur groen van de middelste golf staat voor de overheersende kleur in het binnenland van De Oost en De West. De zee symboliseert de onverbrekelijke band tussen De Oost, De West en Nederland aan de Noordzee. In Amsterdam maken de drie zeeën onlosmakelijk deel uit van de stad. De drie zeeën weerspiegelen zich in de drie Andreas kruizen van de stad. Het logo wil uitdrukken dat de stad de drie zeeën omarmt als van zichzelf.

 

☞ Soos-nieuws

Wij hebben goed nieuws. Sinds 1 juli zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het virus Covid-19 versoepeld. Nusantara Amsterdam kan weer bijeenkomsten organiseren en doen dit op 23 juli, 06 augustus en 27 augustus van 13.00 tot 16.00 uur. De middagen worden zoals altijd opgeluisterd door muziek. We gaan met elkaar in gesprek over wat de Coronatijd voor ons
betekent.

Zoals u weet is het virus nog niet weg. Dat betekent dat wij ons aan een aantal voorwaarden moeten houden. Per keer kunnen 20 bezoekers aanwezig zijn en een paar vrijwilligers. Wel is er gelegenheid om via de digitale snelweg, via Zoom of Skype deze middag te volgen.

We moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden en zullen bij het opstellen van de stoelen en tafels hier ook rekening mee houden. Samen eten in de zaal is nu niet toegestaan. Aan het eind krijgt u eten mee om thuis te nuttigen.

Ook al weet u dat als u klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts u niet naar de Soosmiddag moet komen, zullen we iedereen bij de ingang toch naar hun gezondheid vragen.

In Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38, 1106 LP is er gel om uw handen te reinigen.
Wilt u graag deelnemen, meldt u zich dan op tijd aan: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

 

☞ Bijdrage

Een gedicht over het dorp van mijn (voor) ouders. Hanoch Nahumury, secretaris bij Nusantara Amsterdam, deelt onderstaand gedicht met ons.

Aboru Om Gekeerd

Daar ligt een opgekrulde python
uit te buiken
Daar staan vissers in het water
roerloos naast hun netten

Ik vervel.
Een laag huid valt af

Paraplu`s van zinken golfplaten overdekken
verstilde verwanten
Mijn taal vervliegt in de zon

Kippen tokken vrijelijk door de straten
Voor het donker hoppen zij naar huis

Vier straten. Eén kerk

Alleen de briesende zee overstemt het koor

Vooroudergeesten omsingelen het dorp
Groene palmen wuiven vanaf de rotsen

Kruidnagelboten geuren op de vensterbank
Hier loopt mijn blik schipbreuk
Hier wast de zee mijn ogen schoon

Blote voeten druk ik in het zand waar
schelpen lokken in pastelkleuren

ErNah, 2020

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Een greep uit vele mogelijkheden.

Als u dubbelklikt op de onderstaande links komt u vanzelf op de websites terecht en kunt u de informatie waar u in geïnteresseerd bent verder volgen op uw tablet, iPad, mobiel of computer.

☞ Tentoonstellingen

Mocht u de komende tijd graag een uitstapje willen maken en een tentoonstelling
willen bezoeken, dan hebben we een paar tips voor u.

Met ‘Dossier Indië’ toont het Wereldmuseum Rotterdam, de geschiedenis van het gekoloniseerde Indonesië. Op de website van het museum staat de volgende beschrijving gegeven van de tentoonstelling:

”Acteur en fotograaf Thom Hoffman selecteerde uit beeldarchieven van diverse erfgoedinstellingen en collecties maar liefst 300 foto’s. Samen met film en persoonlijke verhalen tonen ze een realistisch beeld van de koloniale periode tussen 1840 en 1949. De vroegste foto’s schetsen een droombeeld van een prachtig Indië. Zo toont de expositie hoe er in de 19e eeuw een mythisch beeld
van de kolonie werd gecreëerd. Aan het einde van de 19e eeuw en in de 20ste eeuw veranderen de foto’s van karakter: er ontstaat een scherper beeld van de maatschappelijke verhoudingen.

https://www.wereldmuseum.nl/nl/zien-en-doen-in-het-wereldmuseum/tentoonstellingen/dossier-indie

De tentoonstelling Dossier Indië is te bezichtigen. Door een verbouwing in het Wereldmuseum zijn op dit moment niet alle exposities te bezoeken maar een beperkt aantal.

In verband met de corona-maatregelen dient u van tevoren te reserveren.

Mocht u liever dichterbij huis willen blijven dan is er tot 10 januari 2021 in Het Tropenmuseum in Amsterdam een expositie over Bali.

De expo: ‘Bali – Behind the scenes”, laat veel zien over Bali. Behalve de rijstvelden, prachtige tempels, uitgestrekte stranden, zijn er ook eeuwenoude rituelen te zien en gaat de tentoonstelling ook in op koloniale geschiedenis van het eiland. https://www.tropenmuseum.nl/nl/bali-expo.
Kijk u op de website hoe het zit met reserveringen en een tijdslot.

  • Canon van Nederland

Maandag 22 juni verscheen de nieuwe Canon van Nederland.
In 2019/2020 heeft een commissie onder leiding van prof. dr. James Kennedy de eerste Canon herzien. Sinds de start in 2006 is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen. Dat heeft geleid tot een bijgestelde Canon, met opnieuw een slingerlijn van vijftig vensters die onderling verbonden zijn door zeven thematische hoofdlijnen.
In de Canon van Nederland is ook een deel van de koloniale geschiedenis in opgenomen. Meer hierover kunt u op de website vinden.
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/141750/de-canon-is-vernieuwd

 

☞ Herdenking en viering.

2020 Het lustrumjaar 75 Jaar Vrijheid; capitulatie van Japan, dekolonisatie van jubileumactiviteiten met publiek geannuleerd, gewijzigd of vinden ze in een andere vorm plaats. Houdt u voor de zekerheid de betreffende websites in de gaten.

  • 14 augustus 2020

Bij het Indië monument “Aan hen die vielen” in het Broersepark in Amstelveen legt Nusantara Amsterdam een krans.

  • 15 augustus 2020

Het Indisch Herinnerings Centrum heeft een project “Huizen van Aankomst” ontwikkeld waar men online kennis kan maken met een diversiteit aan perspectieven en persoonlijke aankomstverhalen van mensen met een Indische, Molukse, Papoea en Indonesische achtergrond. Door middel van podcasts en video’s worden een paar verhalen van mensen die toen én nu verbonden zijn aan een van deze 75 plekken uitgelicht. Ook is het mogelijk om via de website een eigen verhaal over uw opvang te delen. Uw opvangplek kan zijn in een huis,
barak, hotel, pension of andere plek.
https://www.indischherinneringscentrum.nl/wat-is-er-te-doen/programmering/huizen-van-aankomst-75-jaar-vrijheid

  • 16 augustus 2020

Nusantara Amsterdam organiseert met ondersteuning van New Ams en Zwart X Oranje een bijeenkomst met live streaming met onderstaande programma in het Bijlmerparktheater.

Programma:Bevrijdingsdialoog & Vrijheidsdebat(B&V).16.08.2020
Datum:Zondag, 16 Augustus 2020
Locatie:Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, Amsterdam
13.15 uur:Inloop met koffie, thee + koekje
13.45 uur:Deur theaterzaal open met muziek van Wim Lohy
14.00 uur:Moderator dra. Nancy Jouwe geeft tekst en uitleg middagprogramma
14.05 uur:Welkomstwoord dra. Ernestine Comvalius, directeur Bijlmer Parktheater
14.10 uur:Vrijheidsritueel met bestuur Nusantara-Amsterdam + 2 minuten stilte
14.15 uur:Start programma met openingswoord door wethouder Rutger Groot Wassink (ovb)
14.20 uur:Keynote speech van Prof. dr. Fridus Steijlen met als thema:
“De lange weg naar vrijheid en zelfbeschikking” met een korte
Q & A
15.00 uur:Korte pauze, drankje + versnapering
15.15 uur:Spoken word performance van Onias Landveld
Filmfragment met vooraf uitleg en na vertoning een korte
Q & A
15.50 uur:Panel met o.a. dr. Esther Captain, dr. Guno Jones en Fabian Sapthu
16.35 uur:Muzikale intermezzo met Wim Lohy
16.45 uur:Warme (vrijheids)maaltijd met erna een borrel
17.30 uur:Afsluiting bevrijdingsevent
  • 29 augustus 2020

Op deze dag worden de slachtoffers van de Birma Siam en Pakan Baroe Spoorweg herdacht. Deze herdenking is dit jaar niet te bezoeken maar wordt gefilmd en is online te volgen op internet link.

De uitzending start om 14.00 uur.

 

☞ Boekentip

  • Wilfred de Feiter, heeft het boek ‘De iPad voor senioren” geschreven’.

Op een heldere, stapsgewijze manier geeft hij uitleg hoe u de functies van de iPad snel en zonder problemen onder de knie kunt krijgen. Ook zijn er diverse gratis videolessen op internet te volgen. De tips gaan over foto’s maken met uw iPad, routes plannen, muziek luisteren of spelletjes spelen. Dit boek is via een boekhandel te bestellen of via uw bibliotheek te leen.

 

 

  • Mocht u lid zijn van online bibliotheek dan kunt u ook het boek: ‘iPad voor senioren voor Dummies’ van Nancy Muir downloaden.

Dit boek van Nancy Muir helpt bij het instellen van uw iPad en het laat u zien hoe u op web kunt surfen, e-mails kunt versturen, nieuwe apps aanschaffen muziek en boeken kunt downloaden, video’s bekijkt en nog meer mogelijkheden. Deze gids heeft grote letters en duidelijke afbeeldingen.
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/413872440.html

 

☞ Wij kijken uit naar uw bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief. Geniet van de zomer en blijf gezond.

Namens het bestuur van Stichting Nusantara Amsterdam.

Nieuwsbrief 1: mei/juni 2020 Nusantara in Coronatijd

Na weken van strenge maatregelen wegens de coronacrisis is de lock- down steeds meer afgezwakt. Basisscholen zijn weer open, de wegen en het openbaar vervoer worden drukker, er zijn meer mensen op straat en in de winkels. 

Toch overheerst de coronacrisis nog steeds ons hele bestaan. Ouderen en risicogroepen zitten noodgedwongen thuis. Bezoek ontvangen kan in zeer beperkte mate. Het bezoeken van horecagelegenheden, kerken, musea en theaters komt langzaam op gang maar toch worden kwetsbare groepen geadviseerd niet onnodig de drukte op te zoeken. Evenementen zoals herdenkingen en Soosdagen kunnen nog niet fysiek plaatsvinden. 

Thuis ‘opgesloten’ zitten en weinig tot geen bezoek ontvangen kan een eenzame en angstige tijd zijn ook al beginnen sommigen van ons misschien te wennen aan de beperkingen. 

Voor Nusantara betekent het dat bijeenkomsten en ontmoetingen inclusief de Soosdagen, 4 mei herdenking en 5 mei viering die we hadden gepland en waar we naar uitkeken zijn komen te vervallen. 

We kunnen ons goed voorstellen dat ook u de Soosdagen mist. De gezelligheid, de muziek, lijndans, de onderwerpen die besproken worden maar ook de gesprekken met anderen. 

Helaas is het echter een feit dat vooral ouderen zich nog een tijd aan alle beperkingen moeten houden ook al lijkt het erop dat de besmettingen met het corona-virus minder worden 

Uit nood worden vaak mooie dingen geboren. 

Om toch contact met elkaar te hebben, hebben wij u een brief gestuurd waarin wij voorstellen digitaal Nusantara koffieochtenden of een telefooncirkel te organiseren bij voldoende belangstelling. De belangstelling daarvoor was minimaal vooral omdat veel mensen gebruik maken van hun eigen telefonisch netwerk. Een Nusantara telefooncirkel gaan we voorlopig niet organiseren. 

Ook hebben wij besloten een digitale Nusantara nieuwsbrief uit te geven. Met deze nieuwsbrief ‘Nusantara in coronatijd’ willen wij u graag creatieve ideeën en tips geven om de tijd door te komen. Wij houden digitale activiteiten die anderen organiseren nauwlettend in de gaten en melden deze graag via de Nieuwsbrief aan u. Mocht u tips hebben en deze ook met anderen willen delen dan kunt u ons een email sturen. Deze tips plaatsen we in de volgende nieuwsbrief. 

Een greep uit de vele mogelijkheden. 

U hoeft alleen dubbel te klikken op de onderstaande links om op de websites te komen en het programma op uw tablet, iPad of computer te volgen. 

Herdenking en viering in corona-tijd 

Bij elkaar komen om te herdenken en te vieren was dit jaar niet mogelijk. Toch zijn deze belangrijke historische dagen niet zomaar voorbij gegaan voor Nusantara. 

• Op 21 maart 1951 kwam het eerste van in totaal 12 transportschepen aan met circa 12.500 Molukse militairen, marine en burger personeel en hun gezinnen in Nederland. 

• Op 25 april 1950 is op Ambon De Republiek der Zuid Molukken uitgeroepen. De 70e viering van de Proclamatie in de RAI in Amsterdam heeft geen doorgang gevonden wegens de coronacrisis. 

• 2020 is uitgeroepen tot ’75 jaar vrijheid, 75 jaar verzet’. Op 4 mei is in naam van Nusantara Amsterdam een koepelkrans gelegd op erebegraafplaats Loenen. Klik op link om deze bijeenkomst te bekijken: 

https://www.oorlogsgravenstichting.nl/eerbewijs2020

• De geplande B&V.05.05 met lezingen en debatten op 5 mei Bevrijdingsdag wordt samengevoegd met de B&V op 16 augustus aanstaande

• Het Museum Sophiahof is vanaf maandag 1 juni weer open. Het is verplicht om een bezoek aan het museum te reserveren. Meer informatie vindt u onder: 

https://www.museum-maluku.nl/we-zijn-weer-geopend-vanaf-1-juni/

Fit blijven door beweging 

Het is algemeen bekend dat dagelijks bewegen gezond is maar hoe moet dat als u in deze tijd niet of beperkt naar de sportschool, fysiotherapie of naar buiten kunt. 

Op verschillende digitale platforms kunt u dagelijks oefeningen doen of meebewegen. Hier alvast een: 

• Max-uitzendingen: ‘Nederland in Beweging’ nodigt iedere dag mensen thuis uit in beweging te komen. Ook via uitzending gemist kunt u het programma volgen. 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/

Vanuit uw woonkamer de natuur in 

Het voorjaar is een heerlijke tijd voor de natuurliefhebber. Hoe kunt u toch van de natuur genieten als u binnen moet blijven? 

• Vogelbescherming Nederland biedt via hun website gratis vogelcursussen aan. Een beginnerscursus over ‘Vogels in Nederland” en een over de ‘Tuinvogels’. Bij deze cursussen hoort u ook de vogels fluiten en leert u het gefluit te onderscheiden. Het enige dat u hoeft te doen is op de website te klikken. 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over- vogels/online-vogelcursussen 

• Keukenhof biedt ook dit jaar een prachtige verzamelingen tulpen, hyacinten, narcissen, orchideeën, rozen, anjers, irissen, lelies en andere bloemen. Deze zijn te bezichtigen op: 

https://keukenhof.nl/nl/keukenhof-virtueel-open

• U kunt ook via uitzending gemist zoeken naar: “Max door Keukenhof”. 

Bibliotheek 

Wist u dat alle 67 plusleden nog steeds boeken kunnen lenen van de Openbare Bibliotheek? 

U kunt online boeken bestellen en deze worden tot aan de deur bezorgd. Dit kan namelijk met de nieuwe OBA Bezorgservice voor 67+ leden. U kunt één keer per maand een pakket van 5 boeken bestellen en deze worden bij u bezorgd en de uitgelezen boeken worden weer meegenomen. 

https://www.oba.nl/

Informatie voor de Nieuwsbrief 2 : ‘Nusantara in Coronatijd’ 

In onze volgende Nieuwsbrief besteden we aandacht aan onze website, hoe verder met de Soosmiddagen, inspirerende activiteiten, nadere kennismaking met ons bestuur en vrijwilligers en nog veel meer. De nieuwsbrief is vóór en ván iedereen dus vragen wij ook ú om uw medewerking. Heeft u een gedicht, een anekdote of een eigen verhaal met hoogte- en dieptepunten stuur deze met uw naam erbij naar ons emailadres. U kunt deze ook posten naar onderstaand adres. Het verhaal mag maximaal 500 woorden bevatten. 

Wij kijken uit naar uw reacties. Geniet van het voorjaar en blijf gezond. 

Namens het bestuur van Stichting Nusantara Amsterdam

☞☞ ☞☞ ☞☞

Correspondentie:
Snelleveldstraat 34, 1107 VW Amsterdam, e-mail stichting.nusantara.amsterdam@gmail.com
voor giften en schenkingen NL32RABO 01213 98277, KvK nr. 34247121